Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Επιτροπής Συνεργασίας για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», στις 8 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύγκληση της Επιτροπής Συνεργασίας.

Νέα, ενδιαφερόμενα μέλη, ενώσεις Ρομά – που συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης– μέλη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της νεοσυσταθείσας Ομάδας Δράσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τη γνώση τους με όλους/ες μας.

Στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής Συνεργασίας, εκπρόσωποι του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης, της ΑπΚο και του Δήμου Κατερίνης διαβουλεύτηκαν για να ανταλλάξουν προτάσεις και ιδέες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Ταυτόχρονα, τις εργασίες παρακολούθησαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Σημείο Επαφής Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, καθώς και εκπρόσωποι από τη νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε, μεταξύ άλλων: τις εκθέσεις προόδου των έργων, την προετοιμασία τριών μικρών σχεδίων επιχορήγησης, το περιεχόμενο της πρόκλησης και την τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας.

Τον Δεκέμβριο του 2021, ξεκίνησε η διαβούλευση με 18 φορείς και ενώσεις Ρομά στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για το πρώτο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης, με τίτλο «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά», υπό την επίβλεψη του στρατηγικού εταίρου του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Στη διαβούλευση συμμετείχε η Ειδική Υπηρεσία, Επιτελική Δομή Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ) ως Διαχειριστής του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ «Ενδυνάμωση και Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» και εκπρόσωπος από τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), ο οποίος εμπλέκεται ως διεθνής εταίρος του Προγράμματος.

Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:

  • Η πρώτη συζήτηση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης -λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων- στις 10/01/2021. Σε αυτή, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια απεστάλησαν στους φορείς προτάσεις που είχαν διαμορφωθεί από την ΑπΚο, με ενσωματωμένες τις προτάσεις τριτοβάθμιων οργανώσεων.
  • Στις 17/1/2022 έγινε διαδικτυακά η δεύτερη διαβούλευση στην οποία συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι γραπτές προτάσεις που υπέβαλαν οι Φορείς Ρομά. Στη συνάντηση αυτή, έγιναν επισημάνσεις και παρατηρήσεις, ενώ δόθηκαν και παραδείγματα για τον τρόπο υλοποίησης.
  • Τέλος, η τρίτη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στις 19/01/2022 κατά την οποία οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο των δράσεων που θα συμπεριληφθούν στην πρόσκληση για το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης.

Εμβολιασμοί Ρομά

Με συνεχόμενες δράσεις και παρεμβάσεις, το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κατερίνης συμβάλει έμπρακτα στην εκπαίδευση και συμπερίληψη των τοπικών κοινοτήτων

Ένας από τους πιο ενεργούς δήμους στην Ελλάδα σχετικά με την ενσωμάτωση, εκπαίδευση και στήριξη των Ρομά, είναι ο Δήμος Κατερίνης. Από τις αρχές του έτους σχεδιάζει και υλοποιεί, με μεγάλη επιτυχία, δράσεις που αφορούν την τοπική κοινότητα Ρομά.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο τοπικός καταυλισμός καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης έναντι της Covid19. Η επιτυχία οφείλεται στην ενημέρωση γύρω από τα οφέλη του εμβολιασμού αλλά και στην τακτική επίσκεψη κλιμακίων του ΕΟΔΥ, από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και του Κέντρου Υγείας Κατερίνης για τη διενέργεια του εμβολιασμού.

Παράλληλα, διοργανώνονται συζητήσεις, ενημερώσεις και εργαστήρια για τα μέλη της κοινότητας γύρω από θεματικές που εμπλουτίζονται συνεχώς, όπως: το περιβάλλον, η υγεία, τα έμφυλα ζητήματα, ο πολιτισμός, η διατροφή, η διαβίωση με τα ζώα κλπ.

Μεγάλο βάρος δίνεται στην ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των παιδιών που αποτελούν το μέλλον. Με εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις σε μουσεία και βιβλιοθήκες επιτυγχάνεται η επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά και η καλλιέργεια ενδιαφέροντος για τον κόσμο της τέχνης και των γραμμάτων, ενώ δράσεις όπως ο καθαρισμός των ακτών συμβάλλουν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής ταυτότητας.

Σημαντική είναι η εξωστρέφεια που σημειώνεται με την προβολή των δράσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση άλλων τοπικών αρχών και κοινωνικών ομάδων.

Μπορείτε να δείτε, αναλυτικά, όλες τις δράσεις του Δήμου Κατερίνης από την επίσημη ιστοσελίδα και τον λογαριασμό στο Facebook του Κέντρου Κοινότητας.

Την παροχή υπηρεσίας πέντε (5) οχημάτων μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING) χωρίς εξαγορά προβλέπει η διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που δημοσιεύτηκε στις 28/5/2021.

 Μεταβείτε στη σελίδα της Διακύρηξης