Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν ΚΑΙ ηλεκτρονικά τις Προτάσεις τους (Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης Πράξης ΤΔΠ) μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ 2014-2021 (εφεξής ΟΠΣ ΕΟΧ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΟΧ τόσο τα στελέχη όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συντονιστή του Φορέα Υλοποίησης.

Εάν ο Συντονιστής Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://access.ops.gr , πριν την υποβολή της πρότασης.

Σας επισημαίνουμε ότι την Αίτηση για απόκτηση κωδικών την απευθύνετε στον Φορέα μας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Κωδ: 1090230 (βλπ. ακόλουθο πίνακα). 

iiiiii

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και από εθνικούς πόρους, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το «1Ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth Empowerment).

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση του 1ου μικρού σχεδίου επιχορήγησης ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€). Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οντότητες, νομικά πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου σε ένωση εταίρων.

Οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την υλοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες δράσεων.

  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων
  • Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά
  • Δράσεις Συμβουλευτικής

 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» https://eeagrants-roma.gr/ και στην ενότητα Προσκλήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Για ερωτήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

φωτογραφία 2

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», στις 6 Ιουνίου 2022 ώρα 10:30, διοργανώνεται η πρώτη ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό.

Η ομιλία θα προβληθεί μέσω YouTube και θα διαρκέσει έως τη 13:30.

Εκεί θα παρουσιαστεί ο τρόπος διασύνδεσης της Ελλάδας με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), το πολιτικό πλαίσιο καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τους συμμετέχοντες εδώ και την πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ.

Παράλληλα διαβάστε τα τελευταία νέα μέσα από το 1o newsletter του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά».

IMG 4

Εκπρόσωποι του Γραφείου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., στελέχη της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γεώργιος Σταμάτης, επισκέφθηκαν τον καταυλισμό Ρομά στον Πέλεκα του Δήμου Κατερίνης με σκοπό την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της πορείας της Προκαθορισμένης Πράξης 2, τη δια ζώσης επικοινωνία με την ηγεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και με την  κοινότητα των Ρομά.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 22 έως 23 Ιουνίου 2022.

Η τοπική αυτοδιοίκηση υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα την αποστολή. Πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις στον καταυλισμό, κατά τις οποίες έγιναν συζητήσεις με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Τις υπόλοιπες ημέρες ακολούθησαν τεχνικές συζητήσεις, στην Αθήνα, σχετικά με την εξέλιξη της Προκαθορισμένης Πράξης 1, της Προκαθορισμένης Πράξης 2 και των προσκλήσεων που επίκεινται για τα μικρά σχέδια επιχορήγησης, καθώς και άλλα ζητήματα σημαντικά για την επιτυχία του Προγράμματος.

IMG 1  IMG 2  IMG 3  IMG 6  IMG 8  IMG 9 IMG 10  IMG 5  IMG 7

tainiothiki dokimader

Στις 8 Απριλίου 2022 «Παγκόσμια Ημέρα Ρομά», η Ταινιοθήκη της Ελλάδος πρόβαλε ένα ντοκιμαντέρ για τον καταυλισμό του Πέλεκα του Δήμου  Κατερίνης, στο πλαίσιο γνωστοποίησης του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ και εθνικούς πόρους. Το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά και συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2021-2030

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Νορβηγίας και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή της υφιστάμενης κατάστασης όπως τη βιώνουν οι Ρομά μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα για τη μετεγκατάστασή τους και η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης σε έναν οργανωμένο οικισμό όπου πέρα από την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των συγκεκριμένων πολιτών θα επιτευχθεί και η διασύνδεση με την τοπική κοινότητα καθώς και  η ενεργή και ισότιμη συμμετοχή σε αυτή, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα την πλήρη και αρμονική τους ένταξη  στην κοινωνική και οικονομική ζωή της περιοχής.   

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Αθήνα κ. Frode Overland Andersen και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης όπου τόνισε την αναγκαιότητα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν, ο κ. Μανόλης Ράντης, διαμεσολαβητής Ρομά  της Κεντρικής Ομάδας Δράσης που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Εργασίας για την Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά, η κα Γεωργία Καλπαζίδου εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ REVMA και παιδαγωγός της Ομάδας Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατόπιν, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ κ. Θοδωρής Σκριβάνος μετέφερε στο κοινό την εμπειρία που αποκόμισε από τη συνεργασία του με τους κατοίκους του Πέλεκα καθώς και την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της μετεγκατάστασης για αξιοπρεπής συνθήκες διαβίωσης και αρμονική ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

Τέλος, από το Δήμο Κατερίνης συμμετείχε η κα Κατερίνα Σαμαλή συντονίστρια του παραρτήματος Ρομά  η οποία παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιούνται από το Δήμο την τρέχουσα περίοδο για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην περιοχή. Συντονίστρια του πάνελ ήταν η κα. Μαρία Φολά εκπρόσωπος της  Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Αθήνα η οποία και επισήμανε ότι  η επιτυχία  της προσωρινής μετεγκατάστασης στο Δήμο Κατερίνης  θα αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύοντας ότι η κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά είναι εφικτή όταν εφαρμόζονται  ολιστικές παρεμβάσεις  και πρακτικές που συνδυάζουν την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των Ρομά με υποστηρικτικά συνοδευτικά μέτρα.