Πρόσφατα νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΘ ΕΣΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την ιδιότητά της ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως του ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο ενεργεί ως Διαχειριστής Προγράμματος η ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Τετάρτη 14/09/2022 στις 19:30

1.1.86η ΔΕΘ

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» ταξιδεύει στην 86η ΔΕΘ, μέσα από το περίπτερο 15 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλες τις δράσεις και πολιτικές σχετικά με την ένταξη των Ρομά και την εξέλιξη του προγράμματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η συζήτηση με θέμα: «Ενδυνάμωση Γυναικών Ρομά: Πολιτικές ενίσχυσης του ρόλου τους και αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας», στην οποία συμμετείχαν:

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κύριος Γεώργιος Σταμάτης,

Η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κυρία Καλυψώ Γούλα,

Η κυρία Γεωργία Τερζόγλου – Ψυχολόγος, Συμβουλευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας,

Η κυρία Γεωργία Καλπαζίδου – Εκπαιδευτικός, Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Η κυρία Μαριάννα Δήμου – Διαμεσολαβήτρια, Περιφερειακή Ομάδα Δράσης Κεντρικής Μακεδονίας,

Η κυρία Κατερίνα Σαμαλή – Συντονίστρια, παράρτημα Ρομά Δήμου Κατερίνης,

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος κυρία Σοφία Παπαδοπούλου.

Οι υποψήφιοι φορείς υλοποίησης υποβάλλουν ΚΑΙ ηλεκτρονικά τις Προτάσεις τους (Τεχνικό Δελτίο προτεινόμενης Πράξης ΤΔΠ) μέσω του ΟΠΣ ΕΟΧ 2014-2021 (εφεξής ΟΠΣ ΕΟΧ). Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ ΕΟΧ τόσο τα στελέχη όσο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Συντονιστή του Φορέα Υλοποίησης.

Εάν ο Συντονιστής Εταίρος του Φορέα Υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΟΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα σύμφωνα με τις οδηγίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://access.ops.gr , πριν την υποβολή της πρότασης.

Σας επισημαίνουμε ότι την Αίτηση για απόκτηση κωδικών την απευθύνετε στον Φορέα μας ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Κωδ: 1090230 (βλπ. ακόλουθο πίνακα). 

iiiiii

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προτάσεις σχετικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth Empowerment) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι Φορείς/Ενώσεις Εταίρων καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για υλοποίηση μίας ή και περισσότερων δεσμών δράσεων από τις παρακάτω κατηγορίες:

  1. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων
  2. Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά
  3. Δράσεις Συμβουλευτικής

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€).Το ποσό επιχορήγησης σε καθέναν υποψήφιο Φορέα Υλοποίησης (Ένωση Εταίρων) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 € ούτε να υπολείπεται των 50.0000 €.Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και από εθνικούς πόρους.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση και οδηγίες εδώ.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και από εθνικούς πόρους, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για το «1Ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης με τίτλο «Ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων Ρομά» (SGS1 – Women and Youth Empowerment).

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση του 1ου μικρού σχεδίου επιχορήγησης ανέρχεται σε επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000€). Επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι οντότητες, νομικά πρόσωπα, δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου σε ένωση εταίρων.

Οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την υλοποίηση τουλάχιστον μίας ή περισσότερων από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες δράσεων.

  • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και άρση στερεοτύπων
  • Ενδυνάμωση των οργανώσεων πολιτών Ρομά
  • Δράσεις Συμβουλευτικής

 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΩΧΤΧ46ΜΤΛΚ-ΠΧ5), στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, διατίθεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» https://eeagrants-roma.gr/ και στην ενότητα Προσκλήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

Για ερωτήσεις και σχετικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..