Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Υποδιεύθυνση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  • με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@eeagrants-roma.gr
  • τηλεφωνικά, καλώντας στον αριθμό 2105271100
  • δια ζώσης, μετά από προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία, στην διεύθυνση Κοραή 4, ΤΚ 10564, Αθήνα