2η Δημοσίευση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «Ανοικτές Θάλασσες - Προώθηση και υποστήριξη των παιδιών των Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης, η οποία ορίζεται η 29/03/2024.

 Η τροποποίηση της απόφασης σε PDF

Διαβάστε το 5ο τεύχος του newsletter "Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομάεδώ.

Δημοσίευση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5203079 ως προς την ημερομηνία λήξης της Πράξης, η οποία ορίζεται η 30/01/2024.

H τροποποιημένη απόφαση σε PDF