1) Τα δικαιολογητικά με συγκεκριμένη περίοδο ισχύος θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της πρότασης χρηματοδότησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο αξιολόγησης αυτής.

2) Στο πεδίο Φορέας Χρηματοδότησης οι υποψήφιοι Φορείς Υλοποίησης πρέπει να επιλέξουν από τον κατάλογο επιλογών την επιλογή 1011400-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

3) Λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούσαν δείκτες στο αρχικό ΤΔΠ, διατίθεται επικαιροποιημένο ΤΔΠ από την έκδοση 3.0 της πρόσκλησης με ΑΑ ΟΠΣ 6136

image001

Διαβάστε το 2ο τεύχος του newsletter «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» εδώ.

Κατεβάστε το σε μορφή PDF εδώ.

Παρατείνεται το διάστημα για την κατάθεση προτάσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεις, αναφορικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 « Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, αντί της 17η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά τη νέα τροποποίηση της πρόσκλησης (9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ)