Πρόσφατα νέα

Καλείται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) να καταθέσει τις προτάσεις της για το έργο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», που υποστηρίζεται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €3,1 εκατ.

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης