Έως τη Παρασκευή 11/6/2021 και ώρα 14:00 επεκτείνεται το χρονικό διάστημα για την υποβολή αιτήσεων για τη σύναψη μίσθωσης έργου με τίτλο: «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006.

Απόφαση αλλαγής καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη στελέχωση της «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή, με στόχο τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

 Δειτε αναλυτικά την πρόσκληση

Καλείται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) να καταθέσει τις προτάσεις της για το έργο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», που υποστηρίζεται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €3,1 εκατ.

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης

Καλείται η Γ' Μονάδα της "ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, τομέας Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων" να υποβάλει τις προτάσεις της για ενέργειες υποστήριξης που αφορούν τους Ρομά στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €520.000.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση