Τον Δεκέμβριο του 2021, ξεκίνησε η διαβούλευση με 18 φορείς και ενώσεις Ρομά στο πλαίσιο του σχεδιασμού δράσεων που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση για το πρώτο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης, με τίτλο «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά», υπό την επίβλεψη του στρατηγικού εταίρου του προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Στη διαβούλευση συμμετείχε η Ειδική Υπηρεσία, Επιτελική Δομή Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία (ΑπΚΟ) ως Διαχειριστής του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ «Ενδυνάμωση και Κοινωνική Ένταξη των Ρομά» και εκπρόσωπος από τον Οργανισμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), ο οποίος εμπλέκεται ως διεθνής εταίρος του Προγράμματος.

Η διαδικασία της διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια:

  • Η πρώτη συζήτηση έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης -λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων- στις 10/01/2021. Σε αυτή, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του προγράμματος, ενώ στη συνέχεια απεστάλησαν στους φορείς προτάσεις που είχαν διαμορφωθεί από την ΑπΚο, με ενσωματωμένες τις προτάσεις τριτοβάθμιων οργανώσεων.
  • Στις 17/1/2022 έγινε διαδικτυακά η δεύτερη διαβούλευση στην οποία συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι γραπτές προτάσεις που υπέβαλαν οι Φορείς Ρομά. Στη συνάντηση αυτή, έγιναν επισημάνσεις και παρατηρήσεις, ενώ δόθηκαν και παραδείγματα για τον τρόπο υλοποίησης.
  • Τέλος, η τρίτη διαβούλευση πραγματοποιήθηκε στις 19/01/2022 κατά την οποία οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο των δράσεων που θα συμπεριληφθούν στην πρόσκληση για το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης.