Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για τη στελέχωση της «Ομάδα Δράσης για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης των ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ ΕΟΧ PDP1 (MIS) 50756006. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή, με στόχο τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

 Δειτε αναλυτικά την πρόσκληση