Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Επιτροπής Συνεργασίας για το Πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», στις 8 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη σύγκληση της Επιτροπής Συνεργασίας.

Νέα, ενδιαφερόμενα μέλη, ενώσεις Ρομά – που συμμετείχαν στη διαδικασία διαβούλευσης– μέλη της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της νεοσυσταθείσας Ομάδας Δράσης προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τη γνώση τους με όλους/ες μας.

Στο πλαίσιο αυτής της Επιτροπής Συνεργασίας, εκπρόσωποι του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης, της ΑπΚο και του Δήμου Κατερίνης διαβουλεύτηκαν για να ανταλλάξουν προτάσεις και ιδέες για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Ταυτόχρονα, τις εργασίες παρακολούθησαν εκπρόσωποι από το Εθνικό Σημείο Επαφής Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ, καθώς και εκπρόσωποι από τη νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα.

Η ημερήσια διάταξη περιελάμβανε, μεταξύ άλλων: τις εκθέσεις προόδου των έργων, την προετοιμασία τριών μικρών σχεδίων επιχορήγησης, το περιεχόμενο της πρόκλησης και την τροποποίηση της Προγραμματικής Συμφωνίας.