Πρόσφατα νέα

Καλείται η Γ' Μονάδα της "ΕΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ, τομέας Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων" να υποβάλει τις προτάσεις της για ενέργειες υποστήριξης που αφορούν τους Ρομά στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι €520.000.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση

Καλείται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΔΚΑ) να καταθέσει τις προτάσεις της για το έργο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά», που υποστηρίζεται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα €3,1 εκατ.

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης