Πρόσφατα νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΘ ΕΣΕ

Η Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με την ιδιότητά της ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την υλοποίηση των Μνημονίων Κατανοήσεως του ΧΜ ΕΟΧ στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο οποίο ενεργεί ως Διαχειριστής Προγράμματος η ΕΥ Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την Τετάρτη 14/09/2022 στις 19:30