Πρόσφατα νέα

Παρατείνεται το διάστημα για την κατάθεση προτάσεων με σκοπό την υλοποίηση έργων και δράσεις, αναφορικά με το 1ο Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 « Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2022.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 15:00, αντί της 17η Οκτωβρίου 2022.

Δείτε αναλυτικά τη νέα τροποποίηση της πρόσκλησης (9ΥΘΩ46ΜΤΛΚ-ΗΜΚ)