Πρόσφατα νέα

Εκδόθηκε απόφαση ένταξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ), περιόδου 2014-2021 με τίτλο «Προώθηση και Υποστήριξη των παιδιών Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις».

Αντικείμενο της πράξης είναι η συμμετοχή παιδιών Ρομά ηλικίας 6-12 ετών σε κατασκηνωτικά προγράμματα, με στόχο τη δημιουργική συμβίωση τους με άλλους συνομηλίκους κατασκηνωτές, η ενδυνάμωση των προσωπικοτήτων τους μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές, ψυχαγωγικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες και η άρση των στερεοτύπων μέσα από τη συγκατοίκηση και τη συμμετοχή σε ομαδικές κατασκηνωτικές δραστηριότητες και αθλοπαιδιές. 

Η πράξη υλοποιείται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής  Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονία–Θράκης.

Δείτε το έγγραφο της αναρτημένης απόφασης στη Διαύγεια