Πρόσφατα νέα

Εντός του Μαΐου 2023, ξεκίνησε η Δράση με τίτλο το «Αμαρό Μαγκιπέ: Δράσεις για την Ενδυνάμωση Γυναικών και Νέων Ρομά» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου Μικρό Σχέδιο Επιχορήγησης 1 «Ενδυνάμωση των Γυναικών και των Νέων Ρομά» του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» και επωφελείται με επιχορήγηση ποσού 199.909,69€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη, χωρίς αποκλεισμούς.

Στη γλώσσα Ρομανί, «Αμάρο Μαγκιπέ» σημαίνει το «δικό μας έργο» και υποδηλώνει την υπερηφάνεια για ένα προσωπικό επίτευγμα ή ένα απόκτημα.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τις ΜΚΟ SolidarityNow, Φάρος του Κόσμου και τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών ΡΟΜ, κατοίκων Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα».

Αντικείμενο είναι η ενδυνάμωση και συμμετοχή γυναικών και νέων Ρομά σε δράσεις και εκπαιδεύσεις με στόχο την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ενημέρωση, την πρόληψη της βίας, την ψυχοκοινωνική στήριξη και εν γένει την ενδυνάμωση. Ειδικότερα, η ομάδα νέων αποσκοπεί στην ανάδειξη μεντόρων που θα εργαστούν στις κοινότητές τους αναδεικνύοντας και επιλύοντας χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους Ρομά.

Το πεδίο δράσης θα περιλαμβάνει τον οικισμό του Πέλεκα στην Κατερίνη, τον Δενδροπόταμο, τον Δήμο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και το Δροσερό Ξάνθης.

Η ομάδα ειδικών της Δράσης θα διοργανώνει συζητήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα περιγεννητικής φροντίδας και γονεϊκότητας. Αντίστοιχες συμβουλευτικές θα έχουν ως στόχο την ισότητα των φύλων, την έμφυλη βία, τη σημασία της εκπαίδευσης στη ζωή των παιδιών και των νέων, τους πρόωρους γάμους και τη σχολική διαρροή.

Σε γονείς με μωρά και νήπια έως 2 ετών θα παρέχεται και συμβουλευτική για την παιδική διατροφή και τη γονεϊκότητα. Παράλληλα με τις δράσεις γυναικών, στην περιοχή του Δροσερού - Ξάνθης θα λειτουργεί και χώρος δημιουργικής απασχόλησης για νήπια.

Κατά τη διάρκεια της Δράσης θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και συναντήσεις ενημέρωσης με φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και μη Ρομά πληθυσμό, για την διάχυση των αποτελεσμάτων και  την άρση των στερεοτύπων που θα βοηθήσουν στην επαφή και συνεργασία των πληθυσμών στις κοινότητες και στην ομαλή συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τα Κέντρα Κοινότητας Κατερίνης, Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Δήμου Παύλου Μελά.