Πρόσφατα νέα

Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης : 0.5287
Σε ποιούς απευθύνεται : Δήμος Κατερίνης
Καταληκτική ημερομηνία : 31 Μαρτίου 2021, ώρα 23:59
Προϋπολογισμός : 2.300.000 €
Περιγραφή :

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή πρότασης υλοποίησης της Προκαθορισμένης Πράξης 2 «Integrated pilot social housing relocation scheme for Roma inclusion» (Ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα μετεγκατάστασης και κοινωνικής στέγασης για την ένταξη των Ρομά), προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» (Roma inclusion and empowerment).

Σχετικά αρχεία :  Πρόσκληση για την υποβολή πρότασης