Εργαζόμαστε μαζί για την ένταξη και ενδυνάμωση των Ρομά

Με το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» σχεδιάζουμε μία ολοκληρωμένη στρατηγική αντιμετώπισης των ζητημάτων στέγασης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των συμπολιτών μας Ρομά
Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2014-2021.

Πρόκειται για ένα διακρατικό πρόγραμμα με στόχο:

• Την καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες των Ρομά στην ελληνική επικράτεια

• Την ομαλή ένταξή τους μέσω δράσεων

• Την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω συγκεκριμένων ενεργειών

• Την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Ρομά μέσα από την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης, η αντιμετώπιση τη φτώχειας και η δημιουργία ίσων ευκαιριών στον επαγγελματικό στίβο.

Προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω είναι η ανάληψη πολιτικών παρεμβάσεων και η υλοποίηση υποστηρικτικών προγραμμάτων με την αρωγή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τα δύο έργα που υλοποιούνται είναι: 1) Η δημιουργία ενός πρότυπου οικισμού στον Πέλεκα της Πιερίας για 56 οικογένειες Ρομά και 2) η συγκρότηση και λειτουργία 5 ομάδων δράσης (task force) με τη συμμετοχή 20 ειδικών επιστημόνων και 5 διαμεσολαβητών Ρομά. Η πρώτη κεντρική ομάδα, από την Αθήνα, θα συντονίζει την υλοποίηση του προγράμματος έχοντας τη συνολική θεώρηση των δράσεων στη χώρα, ενώ οι άλλες 4 θα εργάζονται σε 4 περιφέρειες της χώρας και θα παρέχουν πληροφορίες προς την κεντρική ομάδα.

Δότριες χώρες είναι η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία. Οι χώρες αυτές διαμορφώνουν τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και συνεργάζονται στενά με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και για τη δημιουργία μιας πράσινης, ανταγωνιστικής Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Διαχειριστής Προγράμματος του έργου με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η προγραμματική συμφωνία για το παρόν έργο υπογράφηκε από τον Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και ΕΣΠΑ και υπάγεται διοικητικά στην Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Εθνικό Σημείο Επαφής.

Αναλυτικότερα για το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ .