Πρόσφατα νέα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης με τίτλο «Ενέργειες υποστήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021.

Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης