Πρόσφατα νέα

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκό Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 με τίτλο «Κοινωνική Ένταξη και Ενδυνάμωση των Ρομά».

 Μεταβείτε στη σελίδα της πρόσκλησης